Privacy- en cookieverklaring

Christi’s Dienstverlening, handelend onder bychristi.com en bychristi.nl, is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:


Post-/Vestigingsadres : Oude Groenestraat 6-125 (let op: alleen bezoekadres op afspraak)

Postcode : 6678 MB
Plaats : Oosterhout Gld.

KvK nr. : 68627831
BTW nr. : NL001929207B16

Telefoonnummer : +31651631091
e-mailadres : info@bychristi.com


In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Christi’s Dienstverlening persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Christi’s Dienstverlening respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie  die me worden verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Christi’s Dienstverlening. Wees je er dus van bewust dat Christi’s Dienstverlening niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Christi’s Dienstverlening.


PERSOONSGEGEVENS DIE CHRISTI’S DIENSTVERLENING VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Christi’s Dienstverlening verwerkt:
- Jouw voor- en achternaam;

- Jouw adresgegevens;

- Jouw telefoonnummer;

- Jouw e-mailadres;

- Jouw IP-adres;
- overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

- Gegevens over jouw activiteiten op de website;
- Klantnummer indien je een online cursus afneemt;
- Bestelnummer indien je een online cursus afneemt;
- Bestelgegevens indien je een online cursus afneemt;
- Plaatsnaam.


BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE CHRISTI’S DIENSTVERLENING VERWERKT

Christi’s Dienstverlening verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Christi’s Dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@bychristi.com, dan verwijder ik deze informatie.


MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG CHRISTI’S DIENSTVERLENING PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken omdat je gebruik maakt van de diensten van Christi’s Dienstverlening en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Christi’s Dienstverlening verstrekt.


De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel                                                                                                                                  Grondslag

1. Voor het afhandelen van jouw betaling                                                                 Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame                                      Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail,          Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele              Gerechtvaardigd belang

wijzigingen van diensten

5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken                                     Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

6. Om diensten bij je af te leveren                                                                               Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

7. Christi’s Dienstverlening verwerkt ook persoonsgegevens als ik hiertoe         Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting 

wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de

belastingaangifte

8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving                                              Op basis van een wettelijke plicht


GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Christi’s Dienstverlening tussen zit.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Christi’s Dienstverlening bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;

in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.

Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.Persoonsgegevens                                                               Termijn                                                                              Reden

Jouw voor- en achternaam                                                 1 jaar na afronding van de overeenkomst                   Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw adresgegevens                                                           1 jaar na afronding van de overeenkomst                   Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw telefoonnummer                                                       1 jaar na afronding van de overeenkomst                    Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of                                                                                                                                                                                                       contact met je kan opnemen na het invullen van een online                                                                                                                                                                                                     contactformulier

Jouw e-mailadres                                                                Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen      Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na

                                                                                               van mijn nieuwsbrief                                                      het invullen van een online contactformulier

Jouw IP-adres                                                                      30 dagen na websitebezoek                                           Christi’s Dienstverlening analyseert jouw gedrag op de website                                                                                                                                                                                             om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van                                                                                                                                                                                                         producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt        1 jaar na afronding van de overeenkomst                      Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Gegevens over jouw activiteiten op de website            30 dagen na websitebezoek                                             Christi’s Dienstverlening analyseert jouw gedrag op de                                                                                                                                                                                                           website  om daarmee de website te verbeteren en het aanbod                                                                                                                                                                                                 van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeurenGEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Christi’s Dienstverlening verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Christi’s Dienstverlening blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Met de volgende derden deelt Christi’s Dienstverlening gegevens:

Derde                                                  Categorie                                                      Doel delen                                                                Welke gegevens

Administratiesysteem                      Verwerker                                                     Om belastingaangifte te kunnen doen                Inkoop- en verkoopfacturen

Facturatiesysteem                             Verwerker                                                     Om facturen en offertes te kunnen opmaken    Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken                                                                                                                                                                                                                           van offertes en facturen

Email- en websiteprovider             Verwerker                                                      Voor de website en e-mails                                  E-mail adres

Bank                                                   Verwerkingsverantwoordeljke                   Om betalingen voor mij te genereren                 Bankrekeningnummer, naamGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Christi’s Dienstverlening in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bychristi.com.
Christi’s Dienstverlening zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Christi’s Dienstverlening en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


INDIENEN KLACHT
Christi’s Dienstverlening wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Christi’s Dienstverlening niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Christi’s Dienstverlening wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Christi’s Dienstverlening gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
Christi’s Dienstverlening maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van Christi’s Dienstverlening.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen.

Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Social media buttons
Op de website van Christi’s Dienstverlening zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

http://www.bychristi.com en https://www.bychristi.nl zijn de websites van Christi’s Dienstverlening.


BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Christi’s Dienstverlening maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Mijn laptop is vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn mobiele telefoon is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.
Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Christi’s Dienstverlening verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@bychristi.com.


- Deze privacy- en cookieverklaring is van 8 oktober 2020 en bijgewerkt op 2 november 2021