Driejarige Opleiding Zielscommunicatie

Zielscommunicatie is verbinding van ziel tot ziel vanuit een diepe liefde voor anderen en voor jezelf, vanuit levensvreugde en vanuit verlangen. Maar hoe breng je die verbinding tot stand, en nog belangrijker, hoe open je jezelf voor die liefde, levensvreugde en verlangen? Voel jij je verbonden met je eigen ziel, je hogere zelf? Wil jij leren hoe je je meer verbonden voelt met jezelf, anderen en de Spirituele Wereld en hoe je vanuit die verbinding communiceert op Zielsniveau? 

Leslocatie: de bibliotheek van De Refter, Rijksstraatweg 37 te Ubbergen
Lestijden: 10:00u – 16:30u

Lesdata: 13 november en 11 december 2021, 8 januari, 19 februari, 16 april, 14 mei, 23 juli, 3 september, 1 oktober, 29 oktober en 12 november 2022. 
Kosten: EUR 777,00, aanbetaling bij aanmelding EUR 77,00. Betaling in gedeeltes (per les of in twee/drie/vier keren) is mogelijk. Heb je eerder een beginnerscursus bij me gevolgd dan ontvang je EUR 180,00 korting op het lesgeld van het jaar dat je wilt volgen.

Kom je in aanmerking voor de Meedoenregeling van een van de gemeenten Nijmegen, Overbetuwe of Berg en Dal dan kun je de bijdrage van die regeling in mindering brengen op de opleidingskosten.

De kosten zijn inclusief reader, koffie/thee en iets lekkers, maar exclusief de lunch - die mag je zelf meenemen - en lesboek ad EUR 28,50. 

Aanmelding: Bij interesse voor deze cursus kun je mailen naar info@bychristi.com. Na ontvangst van je mail krijg je een aanmeldingsformulier met daarbij ook de Algemene Voorwaarden (waaronder de annuleringsvoorwaarden) en het Privacyreglement. Na retourontvangst van het aanmeldformulier neem ik contact met je op voor het kennismakingsgesprek. 

Opbouw van de opleiding

Ieder jaar omvat 11 cursusdagen van 10:00u tot 16:30u, verdeeld over ongeveer 12 maanden. Er zit voldoende ruimte tussen de lessen om het geleerde rustig in de praktijk te kunnen brengen. Naast per jaar 11 cursusdagen heb je ook twee persoonlijke afspraken van een uur met mij – via beeldbellen of face to face - die in overleg worden ingepland. Tijdens deze afspraken staat jouw ontwikkeling centraal. 

Ieder jaar wordt afgesloten met een certificaat. Rond je alle drie jaren met succes af en besluit je een afsluitend examen te doen, dan krijg je daarvan een afzonderlijk certificaat.


Doel van de opleiding
Na het volgen van deze opleiding heb je voldoende achtergrond en ervaring om zelfstandig als medium aan de slag te gaan. Maar ook als je die wens niet hebt zul je het geleerde in je privéleven en/of in je werk in de praktijk kunnen brengen. Immers, we komen iedere dag met onszelf en met andere mensen in aanraking en de Spirituele Wereld is ook altijd om ons heen... Na afronding zul je je een rijker, completer en rustiger mens voelen die in contact staat met zichzelf, met anderen en met de Spirituele Wereld. Zielscommunicatie is in de eerste plaats een weg van zelfontdekking en -ontwikkeling, van terugkeer naar de bron. Na deze opleiding voel jij weer met die bron verbonden. 
Op 13 november 2021 start ik met het geven van een driejarige opleiding Zielscommunicatie. Deze opleiding is onderverdeeld in drie zelfstandig te volgen jaren. Elk jaar is los te volgen zonder de verplichting ook de andere jaren te volgen. De opleiding is vooral een doe-opleiding, ondersteund door theorie die je op papier krijgt en die tijdens de lessen wordt uitgelegd en aangevuld. Het belangrijkst zijn je eigen inzet en motivatie. 

- Zelfhealing

- Inzicht in en filosofie over de Spirituele Wereld aan de hand van diverse pioniers op dit vlak 

- Aura's waarnemen en interpreteren

- Contact met overleden dierbaren: de basis 

Onderwerpen in dit jaar: 

- Je eigen energie en het verhogen van je frequentie 

- Je Spirituele team en het versterken van je band met hen

- Je waarnemings- en voorstellingsvermogen trainen

- Werken vanuit je intuïtie 

- Inzicht krijgen in je zielsopdrachten

Eerste jaar 
In dit jaar maak je kennis met de basisbeginselen van Zielscommunicatie. Jij staat centraal, maar we maken ook een begin met het leggen van de fundamenten van je zielscommunicatie met anderen: het waarnemen en interpreteren van aura's/psychometrie en met het contact leggen met overleden dierbaren.
Tweede jaar
In het tweede jaar wordt het waarnemen en interpreteren van de energie van anderen (auralezen) verder ontwikkeld. Ook zal af en toe worden gewerkt met gasten van buitenaf. Spelenderwijs ga je ook je contacten met overleden dierbaren verder ontwikkelen. Daarnaast wordt ook in dit jaar aandacht besteed aan je persoonlijke spirituele ontwikkeling.Onderwerpen dit jaar:

- Auralezen met en zonder hulpmiddelen 

- Onderscheid maken tussen je eigen energie en die van een ander

- Onderscheid maken tussen je analytisch vermogen en je intuïtie

- Kleurenleer

- Geïnspireerd spreken- Mediamieke healing: pioniers, theorie en praktijk 

- Ethiek: wat kan wel en wat kan niet? Do's en don'ts 

- Het geven van een auralezing/psychic consult 

- Contact met overleden dierbaren


- Demonstratiemediumschap 

- Trance Mediumschap 

- Het geven van een volledig consult

- Het starten van een eigen praktijk 


Derde jaar

In dit derde jaar worden je vaardigheden verder aangescherpt en worden hogere eisen gesteld aan je contacten met overleden dierbaren. Daarnaast bekwaam je je verder in het waarnemen en interpreteren van de energie van anderen. Je oefent dit jaar met je medestudenten, maar ook met gasten van buitenaf. De nadruk ligt dit jaar op het geven van een volledig consult. 


Onderwerpen dit jaar: 

- Jouw ontwikkeling op zielsniveau

- De pioniers van het Engelse Mediumschap 

- Jezelf openstellen voor de Spirituele Wereld en dat vasthouden

- Contact met overledenen - de puntjes op de i

- Geïnspireerd Spreken